L’editorial Springer publica el llibre “Atlas of Multiparametric Prostate MRI” del radiòleg Joan C. Vilanova

ofereix una revisió exhaustiva de la RM multi paramètrica per la imatge del càncer de pròstata

A finals de l’any 2017 l’editorial Springer ha publicat en anglès el llibre “Atlas of  Multiparametric Prostate MRI”, en el que figura com a autor i coeditor el radiòleg JOan C. Vilanova, Director Mèdic del Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona, juntament amb altres experts radiòlegs, patòlegs i uròlegs: la Dra. Violeta Català, i els doctors Ferran Algaba i Oscar Laucirica.

Springer és una prestigiosa editorial global que publica llibres en paper, llibres electrònics i publicacions científiques sobre temes de ciència, tecnologia i medicina.

Aquest atles que ara ha sortit editat ofereix una revisió exhaustiva de la RM multi paramètrica (mpMRI) per la imatge del càncer de pròstata. En el volum es tracten els diferents aspectes del diagnòstic, estadiatge loco-regional i el seguiment del càncer després del tractament o vigilància activa; així com també conté capítols dedicats al diagnòstic diferencial del càncer il·lustrat amb imatges, diagrames i algoritmes per facilitar la interpretació de la RM de pròstata.

El llibre ofereix una gran quantitat d’imatges d’alta resolució, moltes d’elles en color, i mostra la correlació anatòmica-RM- anatomia patològica. S’Inclou una visió completa sobre el sistema de lectura i metodologia de informes estandarditzat PI-RADS v2.

L’atles de la RM de Pròstata Multi paramètrica servirà com a eina d’informació clínicament rellevant i una ajuda pel maneig del càncer de pròstata a radiòlegs, uròlegs, patòlegs, radio terapeutes i oncòlegs. El llibre ha estat publicat el novembre del 2017 en anglès per l’editorial internacional Springer i es pot adquirir via web a través de l’Editorial o d’Amazon.

Els editors:

Joan C. Vilanova és Director del Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona, consultor de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de l’Institut Català de la Salut i professor de Radiologia a la Universitat de Girona, a Girona. Doctorat per la UB sobre la RM del càncer de pròstata. Guardonat per la Societat Espanyola de Radiologia per la investigació sobre la RM de pròstata. Va ser director del IV Curs europeu sobre RM de pròstata i actualment és el President del Comitè Científic del Congrés Radiològic Espanyol pel 2018.

Violeta Catalá és radiòloga especialitzada en patologia urològica del departament de Radiologia de la Fundació Puigvert de Barcelona. Doctorada per la Universitat de Barcelona. Ha publicat capítols en llibres especialitzats i ha participat en nombroses publicacions i en revistes radiològiques i urològiques. Actualment desenvolupa els seus projectes d’investigació en l’àmbit de la RM multi paramètrica i el càncer de pròstata.

Ferran Algaba és patòleg. Doctorat per a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap de la Unitat de Patologia de la Fundació Puigvert. Professor de la UAB. Assessor de l’OMS per a les classificacions de tumors urogenitals.

Oscar Laucirica és uròleg. Especialista en uro-oncologia i uro-ginecologia. Coordinador de la Unitat de laparoscòpia quirúrgica del Departament d’Urologia de l’Hospital Moisès Broggi, Barcelona. Ha publicat diversos llibres i atles sobre anatomia urològica i prostàtica. Ha desenvolupat diverses patents sobre diversos dispositius urològics quirúrgics.

Ctra. de Barcelona, 204-206. 17003 GIRONA

Atenció al client

Atenció al client

972 410 256

informacio@ressonanciagirona.cat

Demani hora