La  ressonància magnètica és una tècnica diagnòstica per la imatge que pretén obtenir informació topogràfica en diferents plans de I’espai.

És un fenomen físic pel qual els nuclis d’hidrogen poden absorbir energia de radiofreqüència al ser col·locats sota un potent camp magnètic.  D’aquest fenomen físic s’obté un senyal que es recull en forma d’imatge.  La RM no utilitza radiacions ionitzants i no produeix efectes nocius coneguts.

Què és la ressonància magnètica?

C/ Bisbe Lorenzana 36 i Carrer Juli Garreta 13. 17002 GIRONA

Atenció al client

Atenció al client

972 410 256 - 972 226685

informacio@ressonanciagirona.cat