La Direcció de Ressonància Girona estableix i manifesta a tots els membres de RESSONÀNCIA GIRONA, clients i usuaris/pacients les línies bàsiques que configuren la nostra política de qualitat.

 

1. SATISFACCIÓ DE LES NECESSITATS DE L’USUARI/PACIENT/PERSONA

Ressonància Girona som una entitat totalment orientada al servei de I’usuari/pacient/client, a qui no veiem com a objecte de benefici, sinó com a persona/usuària que necessita l’ajut de Ressonància Girona per poder millorar la seva salut física. Per aquest motiu, la nostra entitat és absolutament conscient de l’estat d’intranquil·litat i angoixa en què arriba l’usuari/pacient a les nostres instal·lacions, degut al possible diagnòstic mèdic i per la prova (estranya per a ell) a la que ha de ser sotmès. Per tant, sempre intentem atendre a l’usuari/pacient/client amb la millor cura possible per fer més confortable i agradable el seu pas pels nostres centres, i aconseguir, d’acord amb els recursos disponibles la satisfacció dels usuaris/pacients/clients i també dels professionals. És compromís també per a nosaltres el satisfer cada dia més les expectatives d’accessibilitat, actitud i capacitat per resoldre tots els problemes que els usuaris/pacients/clients ens facin arribar, ja que som plenament conscients que darrere de qualsevol nom i cognom sempre hi ha una persona.

 

2. MILLORA CONTÍNUA DEL NIVELL PROFESSIONAL DE L’ENTITAT

La voluntat expressa de la direcció de Ressonància Girona és de millora contínua en referència al desenvolupament de l’activitat assistencial, i per aquest motiu es gestiona tota I’organització des dels principis de la qualitat reconeguts internacionalment per servir I’usuari i al prescriptor cada vegada d’una forma més eficient, millorant contínuament el rendiment diagnòstic, l’efectivitat en el treball, l’atenció personal i reduint el temps d’espera, establint objectius anuals de gestió per anar assolint nous reptes. Seguint aquesta màxima Ressonància Girona adopta un Sistema de Qualitat d’acord amb la Norma ISO 9001/2015. D’aquesta manera, I’entitat vol homogeneïtzar els criteris i procediments d’actuació per tal de garantir una qualitat elevada i estable en el servei d’exploracions de ressonància magnètica i poder desenvolupar una millora contínua.

 

3. PIONERS EN RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A LA PROVÍNCIA DE GIRONA

Ressonància Girona ha estat sempre conscient de la importància de comptar amb el millor equipament mèdic de ressonància magnètica per donar el millor servei possible i oferir el diagnòstic mèdic més acurat i precís que tècnicament es pugui assolir. En aquest sentit, la direcció de Ressonància Girona està convençuda que la tecnologia disponible i la millor preparació dels seus professionals (metges i personal tècnic i d’infermeria) són, entre altres, la garantia necessària per donar als nostres clients el millor diagnòstic possible per aconseguir la màxima satisfacció en benefici de la salut de l’usuari/persona. Volem ser un centre de referència mèdic en el nostre sector de radiodiagnòstic a les nostres comarques incorporant els equipaments més avançats, mantenint curosament els que tenim, obligar-nos a anar més enllà dels mínims que exigeix la legalitat vigent, en detriment, si és necessari, d’obtenir un major rendiment econòmic de l’empresa.

 

4. PREPARACIÓ I IMPLICACIÓ DE TOT EL NOSTRE PERSONAL

La direcció de Ressonància Girona és plenament conscient que per oferir el millor servei als seus usuaris/pacients i clients, cal que els professionals de la nostra entitat estiguin adequadament preparats i motivats. Per aquest motiu, l’empresa aposta per la seva formació continuada, per una millora contínua de la comunicació en tots els sentits i per una més gran participació de tots els seus professionals a tots els estaments de l’empresa. Al mateix temps, estem absolutament compromesos a aconseguir per als nostres treballadors les condicions que garanteixin la salut i seguretat en el treball, donada l’especial importància que aquestes representen, tenint en compte les característiques concretes del nostre servei.

Ctra. de Barcelona, 204-206. 17003 GIRONA

Atenció al client

Atenció al client

972 410 256

informacio@ressonanciagirona.cat

Demani hora